Professional development students
Professional development courses ©

Credit Karin Schermbrucker

Photo: Karin Schermbrucker 

የሥራ ክህሎትዎን እና የመግባባት ችሎታዎን በግል ማሻሻል ይፈልጋሉ?

እኛ የምንሰጠው የሥራ ሙያ ለማዳበር የሚረዳ ሥልጠና በሥራ ቦታ ላይ ሠራተኞች በቡድንም ሆነ በግለሰብ ደረጃ የተሻለ ክህሎት፣ ተነሳሽነት እና ውጤታማነት እንዲኖራቸው ለማስቻል ታስቦ የተዘጋጀ ነው።

ተጨባጭ ለውጥ እንዲያስገኙ በሚያስችል መንገድ ያዘጋጀናቸው ኮርሶች፦

  • ከድርጅትዎ ጋር ተመካክረን ያወጣናቸው ግቦች ላይ መድረስ ያስችላሉ፣
  • አድማጭ ብቻ ሳይሆን ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያበረታቱ ናቸው፤ እንዲሁም በቀጣዩ ቀን በሥራ ገበታ ላይ ተግባራዊ ሊደረጉ በሚችሉ ጠቃሚ ክህሎቶች በማዳበሩ ሂደት ላይ የሚያተኩሩ ናቸው፣
  • ሠራተኞች ለሥራቸው ያላቸውን አመለካከት እንዲለውጡ ይረዳል፣
  • ለእርስዎ ከሚስማማዎት ሰዓት፣ ቦታና የጊዜ ርዝመት አንጻር ሊስተካከሉ ይችላሉ።

ምን ዓይነት ሥልጠና ትሰጣላችሁ?

ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ዘርፎች የሙያ ማሻሻያ ሥልጠና እንሰጣለን፦

ሐሳብን የመግለጽ ክህሎት

ሥራ ቦታ ላይ የሚያስፈልገው የመጻፍ ክህሎት

በጣም ብዙ ኢሜይል ይደርስዎታል? ባለፈው ሳምንት የጠየቁትን አስፈላጊ መረጃ ለማግኘት አሁንም መልስ እየጠበቁ ነው? ይህ እውቀት የሚጨምር የትምህርት ክፍለ ጊዜ በየዕለቱ ማከናወን ያለብዎትን ብዛት ያለው ሥራ በሚገባ ለማደራጀትና ከሙያ ጋር የተያያዙ የረጅም ጊዜ ግቦችዎን ለማሳካት የሚያስፈልጉዎትን ኢሜይል የመጻፍ ክህሎቶች እንዲያዳብሩ ይረዳዎታል።

የሥራ ዕቅድ በጽሑፍ ማስፈር

ይህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የተለያዩ የሥራ ሐሳቦችን በጽሑፍ አስፍረው ለገበያ እንዲያቀርቡ ይረዳዎታል። በዚህ ሥልጠና፣ የአንባቢዎችዎን ፍላጎት የሚያሟላና ቅድም ተከተሉን የጠበቀ የሥራ ዕቅድ ማዘጋጀት እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ሰዎች የሚያሳምን አነጋገር መጠቀም የሚያስችል ለተግባር የሚያነሳሳ ጽሑፍ የመጻፍ ክህሎት ማዳበር ይችላሉ።

ጠቃሚ ሪፖርት መጻፍ

ይህ ጠቃሚ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የሚያዘጋጇቸውን ሪፖርቶች ለማቀድ፣ ለማዋቀር፣ ለመጻፍና ለማጣራት የሚያስፈልጉትን መሠረታዊ ክህሎቶች በተመለከተ የተሟላ ግንዛቤ እንዲኖርዎት ያደርጋል።

የተሻለ ይዘት ያላቸው ኢሜይሎችና ደብዳቤዎች

በጣም ብዙ ኢሜይል ይደርስዎታል? ባለፈው ሳምንት የጠየቁትን አስፈላጊ መረጃ ለማግኘት አሁንም መልስ እየጠበቁ ነው? ይህ እውቀት የሚጨምር የትምህርት ክፍለ ጊዜ በየዕለቱ ማከናወን ያለብዎትን ብዛት ያለው ሥራ በሚገባ ለማደራጀትና ከሙያ ጋር የተያያዙ የረጅም ጊዜ ግቦችዎን ለማሳካት የሚያስፈልጉዎትን ኢሜይል የመጻፍ ክህሎቶች እንዲያዳብሩ ይረዳዎታል።

ለተሰበሰቡ ሰዎች ንግግር የማቅረብ ክህሎት

ይህ ግንዛቤ የሚያሰፋ ዎርክሾፕ ንግግር የማቅረብ ድፍረትና ጥበብ እንዲያዳብሩ ይረዳዎታል። ንግግር ማዘጋጀትና ማቅረብ የሚቻልባቸውን ዘዴዎች በዝርዝር ይመለከታሉ፤ ከዚህም ሌላ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ የአድማጮችን ቀልብ መቆጣጠር ስለሚችሉባቸው መንገዶች በሰፊው ይማራሉ።

ትክክለኛ የቃላት አጠራር

ይህ እውቀት የሚጨምር የትምህርት ክፍለ ጊዜ በተለይ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ያልሆነ ሰዎች ላሉባቸው ችግሮች ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን የቃላት አጠራርዎን፣ የድምፅ ቃናዎትን፣ የንግግር ፍጥነትዎትንና ቆም እያሉ የመናገር ችሎታዎትን እንዲያሻሽሉ ይረዳዎታል። ሥልጠናው አመራር ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች፣ በእነርሱ ሥር ያሉ ሠራተኞች ይህን እንዲያሳኩ ማድረግ የሚችሉበትን መንገድ ይጠቁማቸዋል።

አሠልጣኞችን ማሠልጠን

ይህ ጠቃሚ የትምህርት ክፍለ ጊዜ አሠልጣኞች፣ ሥራ አስኪያጆች፣ ተቆጣጣሪዎችና የሰው ኃይል ክፍል ሠራተኞች እውቅ አሠልጣኞች የሚጠቀሙባቸውን ምርጥ የሆኑ ሥራ የሚያቀልሉ ዘዴዎች እንዲቀስሙ ያስችላቸዋል።

ሰፊ የሥራ ግንኙነት

ይህ የአስተሳሰብ አድማስን የሚያሰፋ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ከማንኛውም ሰው ጋር፣ በየትኛውም ቦታና በማንኛውም ጊዜ የሥራ ግንኙነት እንዲመሠርቱ ያስችልዎታል! ጥሩ ልምድ ያለው አሠልጣኝ የመተማመን ስሜትዎ እንዲያድግ የሚረዱ ዘዴዎችን እና ሐሳቦችን በማሳወቅ፣ አስደሳች የሆነ ሰፊ የሥራ ግንኙነት እንዲመሠርቱ እና ይበልጥ ስኬታማ እንዲሆኑ ይረዳዎታል።

የሥራ አመራር ክህሎቶች

የማስተዋወቅ ክህሎቶች

ይህ እጅግ ጠቃሚ የሆነ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የማስተዋወቂያ ሐሳቦችን እንዴት ማዘጋጀት፣ ማደረጀትና ማቅረብ እንደሚችሉ የተሟላ ግንዛቤ ይሰጥዎታል።

ትምህርቱ የተናጋሪውን በጎ አቀራረብ እና ስብእና በማንፀባረቅ፣ የአድማጮችን ፍላጎት መቀስቀስና በእነርሱ ላይ ተጽእኖ ማሳደር የሚያስችሉ ዘዴዎችን ያሳውቃል።

ከሌሎች ጋር ሐሳብ ለሐሳብ የመግባባት ክህሎት

ይህ እጅግ አሳታፊ የሆነ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ዘመናዊ በሆነው የሥራ ዓለም በተሳካ ሁኔታ ሐሳብ ለሐሳብ መግባባት የሚያስችሉ ክህሎቶችንና ዘዴዎችን ለማዳበር ይረዳል።

ለውጦችን በአግባቡ ማስተናገድ

ይህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የሥራ ኃላፊዎች ሠራተኞቻቸው ለውጦችን በተሳካ ሁኔታ እንዲያስተናግዱ መርዳት የሚችሉበትን መንገድ ያብራራል። ሠራተኞች በአንድ በኩል ከለውጥ ጋር ተያይዘው የሚመጡ መልካም አጋጣሚዎችን መጠቀም መቻል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ችግሮችን መወጣት መቻል ይኖርባቸዋል።

ኮርሶቹ የሚሰጡት መቼ እና የት ነው?

ቀኑና ሰዓቱ ለእርስዎ እንዲያመችዎት ተደርጎ ይስተካከላል፤ በተጨማሪም ከእኛ ወይም ከእርስዎ ቢሮ ይበልጥ አመቺ የሆነውን መርጠን ሥልጠናውን መስጠት እንችላለን።

ኮርሶቹን የሚያስተምረው ማን ነው?

ሁሉም አሠልጣኞቻችን ዓለም አቀፋዊ ብቃት ያላቸው ከመሆኑም ሌላ ሥልጠና በመስጠት ረገድ ያካበቱትን ልምድ በተመለከተ አጥጋቢ መረጃ ማቅረብ ይችላሉ። እንዲሁም ከግል፣ ከሕዝብና መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሥራት ረገድ ሰፊ ልምድ አካብተዋል።

ሥልጠናውን ከጨረስኩ በላ ምሥክር ወረቀት ይሰጠኛል?

እንዴታ! ክፍያውን ከፈጸሙና ኮርሱን በሚገባ ካጠናቀቁ የምሥክር ወረቀት ይሰጥዎታል።

የሥራ ሙያን ለማሻሻል የሚረዳውን ኮርስ በግሌ ለመማር መመዝገብ እችላለሁ?

ከእነዚህ ኮርሶች አንዱን ለመስጠት በትንሹ 8 ተሳታፊዎች እንዲኖሩ እንፈልጋለን። በሚቀጥለው ጊዜ ለሕዝብ የሚሰጠው ይህ ኮርስ ሊጀመር ሲል እንድናሳውቅዎት የሚፈልጉ ከሆነ፣ ተመዝግበው መጠበቅ እንዲችሉ እባክዎ የደንበኞች አገልግሎት ክፍልን ያነጋግሩ።

ተጨማሪ መረጃ ማግኘትና ኮርስ ለመውሰድ መመዝገብ የምችለው የት ነው?

እባክዎ፣ ማግኘት የሚፈልጉትን ሥልጠና ለማሳወቅ ወይም ስለሚፈልጉት የኮርስ ዓይነት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት መጥተው ያነጋግሩን ወይም በአድራሻችን ይፃፉልን።