myClass

እንግሊዘኛዎን በማሻሻል ግብዎትን ያሳኩ 

MyClass በሙያው በተካኑ አስተማሪዎቻችን የተነደፈ ውጤታማ የእንግሊዝኛ ኮርስ ነው። በአሳታፊ የገጽ ለገጽ ክፍሎቻችንን በመካፈል የራስ መተማመንዎ ሲያድግ ይመልከቱ።

• የህይወትዎን እና የመማር ግቦችዎን ማሳካት - የምንሰጥዎት ድጋፍ እና የባለሙያዎቻችን እገዛ እድገት እንዲያሳዩ እና በትክክለኛው መንገድ ላይ እንዲቆዩ ይረዳዎታል።

• ራስ መተማመንን የሚገነቡ በገጽ ለገጽ የሚሰጡ ክፍሎች - እንግሊዘኛ የመናገር ችሎታዎን ሲያሻሽሉ በዛው ተጨማሪ ክህሎቶችን ያዳብራሉ።

• በተመችዎት መንገድ ያጥኑ - የእኛን መተግበሪያ (app) ወይም ድረ-ገጽ (website) በመጠቀም እንዴት እና መቼ እንደሚማሩ መምረጥ እንዲችሉ ስለሚያስችልዎት የ MyClass ትምህርት ምቹ ነው።

የእርስዎ ጉዞ የእኛ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ልህቀት